Polityka prywatności

Kim jestem?

Adres mojej strony internetowej to:  www.elwiralitra.com

Skąd mam Wasze dane?

Dostaję je od Was w różnych sytuacjach – swoje dane udostępniacie:
– dzwoniąc lub wysyłając e-mail;
– wypełniając formularz na tej stronie;
– wysyłając wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook, czy Instagram);
– kontaktując się za pomocą jednego z portali, z którym współpracuję;
– spisując ze mną umowę na wykonanie sesji fotograficznej.

Podczas wykonywania dla Was zdjęć również przetwarzam Wasze dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.
Wykonując fotografie przetwarzam Wasza wizerunek, a co za tym idzie Wasze dane osobowe w celu realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku.

Jakie dane osobiste zbieram i dlaczego je zbieram?

Formularze kontaktowe
Wypełniając formularz z mojej strony pozostawiasz swoje dane.

Ciasteczka
Cookie (ciasteczko) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
Więcej na ten temat możesz poczytać tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także mogą być przetwarzane celem kierowania do Ciebie ofert w ramach naszej współpracy oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Z kim dzielę się danymi ?

Nie przekazuję Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka naszej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów.

Usługi druku i przygotowania produktów fotograficznych takich jak: odbitki, albumy i inne powierzam wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018 tylko i wyłącznie firmom, które podpisały ze mną umowę powierzenia zgodną z RODO.

Jak długo przechowuję Twoje dane osobowe?

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach:
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy;
– marketingowych, za Twoją wyraźną zgodą,
– archiwizacyjnych: zgodnie z umową,
– statystycznych: bezterminowo, dane te są zanonimizowane i nie podlegają rozporządzeniu RODO.

Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowuję zgodnie z moim istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Elwirą Litra ul. Narciarska 41d/4, 74-500 Chojna NIP 858-180-42-17

Jak się ze mną skontaktować?

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to proszę o kontakt ze mną poprzez adres: hello@elwiralitra.com

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas współpracy.

Jak zabezpieczam Twoje dane osobowe?

Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone są zabezpieczone protokołem SSL.

Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń w mojej firmie oraz kilku urządzeń mobilnych.

Dyski twarde, na których przechowujemy fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym, jak i cyfrowym.

Stopniowo eliminuję obieg jakichkolwiek dokumentów drukowanych.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczę się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie ze zdobywaną wiedzą i doświadczeniem będziemy modyfikować niniejszą politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.